onsdag 17. januar 2018

Den karolingiske meistaren

I Oseberggrava vart det funne fire dyrehovudstolpar som alle var dekka av figurornament. Ein av dei fekk namnet Den karolingiske meistaren. 



På toppen av hovudet er det skore ut ein menneskeliknande figur, som det er gjengitt teikning av i boka Osebergfundet, bind III. 


Det er vanleg å frese rundt ornamentet, men det blir det mykje støv og støy av. Difor er det somme gonger bedre å berre skjere seg ned for hand. 


Figuren er skoren ut frå teikning og foto. Men bileta var av dårleg kvalitet og teikninga stemmer nok ikkje heilt, så eg måtte laegge til litt kunstnarleg friheit på slutten. Det blir spennande å komme til Vikingskipsmuseet att og sjå på originalen korleis figuren eigentleg er. 


Det er funne restar av måling på dyrehovudstolpane, men ingen veit kva fargar eller kva fargestyrke som blei nytta. Spesielt har styrken på fargane blitt sterkt debattert blant forskarar. Eg har trua på at dei likte fargesterke fargar i tidleg vikingtid, så eg har laga eit forslag til korleis det kunne ha sitt ut. 



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar