mandag 27. april 2015

Hardingfeleroser

Roser til hardingfele er teikna og hardingfela er laga. Gler med til å teikne rosene på fela og sjå korleis dei fungerer der.


Sargrose

Midtrose, lok

Loket, oppe

Loket, nede

Botn, oppe


Botn, innanfor c-bøygane

Botn, nede

Hardingfelehovud

Her har eg skore eit hardingfelehovud inspirert av Trond Isaksen Flatabø sine hardingfelehovud. Tenker å forgylle deler av det, slik Trond gjorde, men fyrst lyt hovudet få seg ein kropp med litt roser.Hardingfelehovud

Løvehovud til hardingfele, klart til å skjeftast på felekroppen. 

Langeleikhovud

Her har eg kopiert eit løvehovud på ein langeleik frå Aurland. Leiken har inskripsjonen "HIS 1824". Hovudet liknar mykje på løvehovuda Trond Isaksen Flatabø (1713-1772) skar på mange av felene sine. 
Undervegsbilde

Hovudet er med på museet, for samanlikning med originalen.

torsdag 9. april 2015

Masterprosjektet

Her er arbeida eg laga til masterprosjektet mitt i Tradisjonskunst: Relieff i tre -Nye uttrykk med gamle teknikkar. Relieffa er laga med element frå gammal norsk treskjering og med gamle måleteknikkar. Mest har eg henta frå treskjering i Osebergfunnet, stavkyrkjeportalar og altertavler i akantusstil.Rauland (35 x 42 x 3 cm)


Myrhønna (28 x 35 x 5,5 cm)
Akantus i boks (36 x 36 x 6,5 cm)


Vassdalsgygri (40 x 50 x 4 cm)


Speglbilde (72 x 112 x 4 cm)

Eit lite stykke akantus (45 x 45 x 4,5 cm)